Full 2
VÝSTAVA
KVETY PODZEMIA A KVETY PÚŠTE
27.06.-08.09.2024
TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ
Full 2
Full 2
VÝSTAVA
KVETY PODZEMIA A KVETY PÚŠTE
27.06.-08.09.2024
TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ
Full 2
previous arrow
next arrow

Matejov dom bol v roku 1479 vstavaný do Baníckej bašty a do severného múru hradného opevnenia. Hoci dom nesie meno kráľa Mateja Korvína, nikdy v ňom nebýval. Od roku 1909 sa stal trvalým sídlom Mestského múzea.

Thurzov dom patrí k významným architektonickým pamiatkam Banskej Bystrice. Je súčasťou hlavného námestia a historického jadra mesta, ktoré bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Tihányiovský kaštieľ v Radvani prešiel v priebehu rokov niekoľkými prestavbami. Od roku 1989 sídli v tejto pamiatkovo chránenej budove expozícia Príroda stredného Slovenska a rôzne  rôzne prírodovedné výstavy.

Expozície Stredoslovenského múzea

Výstavy a podujatia

Pre školy

Vzdelávanie v múzeu je dôležitým prvkom kultúrneho a vzdelávacieho prostredia. Múzeá ponúkajú jedinečné príležitosti na získavanie vedomostí a rozvíjanie zručností prostredníctvom priameho kontaktu s exponátmi, interaktívnymi výstavami a špeciálnymi programami. Spoločným cieľom škôl a múzeí je vzdelávanie a odovzdávanie vedomosti o kultúre, dejinách, vývine prírody a spoločnosti. Každá z týchto inštitúcií pristupuje k plneniu tohto cieľa inou formou a prostriedkami. Školské vzdelávanie má za cieľ ozrejmiť žiakom a študentom vedomosti a naučiť ich pristupovať k nim samostatne a kriticky ich hodnotiť pomocou štandardných pedagogických metód používaných v tomto odbore. Prístup múzejnej pedagogiky sa od školskej v mnohom líši, ale môže ju neopakovateľným spôsobom doplniť a obohatiť.
Múzejná pedagogika vychádza z poznávania na základe práce s hlavnou podstatou existencie múzeí – s múzejnými zbierkami. Múzeum je z hľadiska vzdelávania veľmi špecifickým priestorom ktorý ponúka deťom, mladým ľuďom ľudí, rodinám a všetkých návštevníkom možnosť hrať sa, experimentovať, zabávať sa či diskutovať. Pedagógom múzejné vzdelávacie programy umožňujú neopakovateľným spôsobom oživiť a zatraktívniť vyučovanie a prehĺbiť poznanie žiakov či študentov.

Ponuka vzdelávacích aktiví Stredoslovenského múzea pre MŠ, základné školy a stredné školy.  Ponuka sa vám  zobrazí po kliknutí na zvolený obrázok nižšie. 

Záujmové aktivity

Vo voľnom čase  môžu deti navštevovať v priebehu školského roka rybársky a múzejnícky krúžok. Krúžky sú navrhnuté tak, aby podporovali tímovú spoluprácu, individuálne schopnosti a záujem o učenie sa nových vecí. Ich vyvrcholením sú letné denné aktivity v podobe tábora. Oba programy, krúžky aj letné tábory ponúkajú deťom jedinečnú príležitosť učiť sa prostredníctvom zábavy a zážitkov. Múzeum je pre deti ideálnym miestom pre rozvoj  a objavovanie nových obzorov.

Stredoslovenské múzeum

Múzeum je čerstvým držiteľom ceny ministerky kultúry za osobitý prínos v oblasti kultúrneho dedičstva za rok 2022. Vo svojich depozitároch ochraňuje viac ako 190 tisíc zbierkových predmetov od najstarších exponátov z praveku po súčasné, ktoré do múzea stále pribúdajú.

Expozície múzea sa nachádzajú v troch samostatných budovách v Thurzovom dome, Matejovom dome a Tihányiovskom kaštieli.

Partneri

Newsletter

Novinky zo Stredoslovenského múzea, viete prví!

Zaujímate sa o históriu, umenie a prírodné vedy? Chcete byť informovaní o najnovších výstavách, podujatiach a špeciálnych akciách v našom múzeu? Prihláste sa na náš newsletter a nenechajte si ujsť žiadne novinky!

Novinky zo Stredoslovenského múzea, viete prví!

Zaujímate sa o históriu, umenie a prírodné vedy? Chcete byť informovaní o najnovších výstavách, podujatiach a špeciálnych akciách v našom múzeu? Prihláste sa na náš newsletter a nenechajte si ujsť žiadne novinky!

Sledujte nás na Instagrame