História mesta Banská Bystrica

Matejov dom v hradnom areáli prezentuje bohatú históriu remesiel mesta pod Urpínom, významné banskobystrické osobnosti i vzácne zbierky archeologickej expozície. Odkrýva krásy klenotnice či zbrojnicu chladných zbraní.

V banskobystrickom hradnom areáli stojí od roku 1479 tzv. Matejov dom, ktorý je súčasťou Baníckej bašty.

Svoje meno nesie na počesť uhorského kráľa Mateja Korvína a na priečelí domu je dodnes popri mestskom znaku umiestnený aj erb kráľa Mateja a jeho manželky Beatrix.

História mesta Banská Bystrica

V 80. rokoch 19. storočia sa v Banskej Bystrici objavili snahy o zriadenie mestského múzea, ktoré aj napokon vzniklo v roku 1889. Hlavnú zásluhu na tom mal najmä Dr. Štefan Holesch – hlavný notár mesta a neúnavný propagátor myšlienok múzejníctva. Po rôznych provizórnych riešeniach sa v roku 1891 obrátil na mestskú radu s tým, aby zvážila zreštaurovanie Matejovho domu pre muzeálne účely. Po viacročných prípravách napokon v rokoch 1907 – 1909 dom zrekonštruovali a 17. októbra 1909 bola slávnostne otvorená prvá muzeálna expozícia venovaná histórii mesta Banská Bystrica.

Stála expozícia História mesta Banská Bystrica predstavuje 2863 zbierkových predmetov zo zbierok Stredoslovenského múzea.  Inštalovaná je na troch podlažiach Matejovho domu. V expozícii sa nachádza klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeologická expozícia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc či zbrojnica, ktorá prezentuje zbierku chladných zbraní.  Bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov z prostredia banskobystrických cechov. Časť expozície v Matejovom dome je venovaná významným banskobystrickým osobnostiam a starostom. Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje unikáty slovenského i európskeho významu. Vďaka vzdelávacím programom s dôrazom na dejiny mesta Banská Bystrica je unikátnym prostredím pre doplnkové vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl.

Navštívte vaše múzeum