Mestské múzeum slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica

Banícka bašta a v nej osadená budova býva pre dva erby na jej priečelí označovaná ako Matejov dom, hoci kráľ tu nikdy nebýval. V roku 1536 mala stavba názov Hauer Thurm a boli v nej uskladnené mestské zásoby obilia, streliva, pušného prachu, guliek a vo vojnových časoch tu boli uložené aj cennosti mesta. Mesto bolo presvedčené o obranyschopnosti bašty, preto boli na najvyššom poschodí umiestnené kanóny.  Požiar, ktorý v roku 1761 zachvátil Banskú Bystricu, zničil aj Matejov dom. Budova ostala roky nevyužívaná a chátrajúca. Až v roku 1847 Mestská rada vypracovala plán, aby sa tu zriadila ľudová škola, ktorý sa však neuskutočnil.

Podľa nového návrhu sa mal stať klenot mestského hradu – Matejov dom – novým miestom pre Mestské múzeum, ktoré malo nedostatok miesta pre rýchlo sa rozrastajúci zbierkový fond. Obnova Matejovho domu pre muzeálne účely sa začala pripravovať už v roku 1897, stavebné práce sa začali až o 10 rokov neskôr. Vytvorením prvej múzejnej expozície bol poverený Kornel Divald, ktorý prácu začal 1. júna 1909 a skončil 15. septembra 1909. 

Prvá expozícia

Prvá múzejná expozícia v Matejovom dome bola slávnostne otvorená 17. októbra 1909. Expozíciu rozčlenil Kornel Divald do troch poschodí, na štvrtom bola umiestnená výstava cirkevného umenia. Na 1. poschodí boli umiestnené národopisná a mineralogická zbierka, na 2. historická a umelecká zbierka, na 3. kultúrno-historická a 4. poschodie bolo venované pamiatkam cirkevného umenia.

Osobnosti formujúce múzeum

V expozícii bolo nainštalovaných vyše 4 500 exponátov. Prvého sprievodcu po múzeu zostavil a napísal v roku 1909 Kornel DivaldMesto v tom istom roku menovalo aj troch nehonorovaných správcov zbierok, boli to: Dr. Štefan Holesch, Jozef Schweng a Dr. Samuel BothárPo smrti posledných dvoch kustódov viedli múzeum Dr. Holesch, prof. Emil Jurkovich prof. Karol KiszelyPo vzniku 1. ČSR (1918) zostal riadiť múzeum len prof. Kiszely, ktorý súčasne pôsobil aj ako mestský knihovník. V roku 1937 napísal Karol Kiszely 2. sprievodcu po múzeu.

Mestské múzeum od svojho vzniku organizačne a hospodársky spravovalo mesto Banská Bystrica. Od roku 1924 bolo členom Zväzu československých múzeí, po roku 1938 sa stalo členom Zväzu slovenských múzeí.  Zmeny nastali aj po roku 1948. Po smrti Karola Kiszelyho sa správcom múzea stal v rokoch 1947 – 1952 Dr. Jozef Karvaš, ktorý v roku 1952 napísal 3. sprievodcu po expozícii múzea.

Zmena na Krajské múzeum

Právne zmeny Mestského múzea nastali v roku 1951, keď sa múzeum vyčlenilo z pôsobnosti mesta pod Krajský národný výbor a transformovalo sa na Krajské múzeum s krajskou pôsobnosťou.

V tejto súvislosti došlo v roku 1953 k prebudovaniu pôvodnej expozície v Matejovom dome pod vedením zanieteného riaditeľa Jána Kováča. Na 1. poschodí bola umiestnená archeológia, na 2. poschodí predmety z obdobia feudalizmu, 3. poschodie bolo orientované na cechovú a remeselnú výrobu a na 4. poschodí boli umiestnené národopisné zbierkové predmety.

V roku 1955 vyvinulo múzeum veľkú aktivitu pri príležitosti 700. výročia udelenia mestských práv Banskej Bystrici. Pripravilo zborník a rozsiahlu a úspešnú výstavu pod názvom 700. výročie Banskej BystriceUž v roku 1952 sa začalo s rekonštrukciou Thurzovho domu na námestí pre účely vtedajšieho Krajského múzea. Nová expozícia bola sprístupnená 28. augusta 1958. Matejov dom – sídlo bývalého Mestského múzea a pýcha obyvateľov Banskej Bystrice aj mesta Banská Bystrica – sa zmenil na depozitár zbierkových predmetov.

Navrátenie zašlej slávy

K významným zmenám došlo po roku 2004, kedy Stredoslovenské múzeum s podporou zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja pristúpilo k rekonštrukcii Matejovho domu a k vybudovaniu novej expozície, ktorej otvorenie sa plánovalo k oslavám 100. výročia otvorenia pôvodnej expozície v Matejovom dome.  Stavebné a rekonštrukčné práce Matejovho domu (vrátane Baníckej bašty) prebiehali od októbra 2006 do decembra 2008. V rámci nich sa z architektonického hľadiska zrealizovalo drevené prestropenie Baníckej bašty, zrekonštruovalo sa nevyužívané podkrovie. Matejov dom získal nový vzhľad a pod vedením vtedajšej riaditeľky PhDr. Zuzany Drugovej sa mu vrátila pôvodná funkcia múzea.

Lesk a sláva sa 17. októbra 2009, presne na storočnicu od otvorenia prvej expozície, vrátila do priestorov Matejovho domu. Zámerom komplexnej rekonštrukcie aj novej expozície bolo vrátiť do pôvodných priestorov prvú stálu expozíciu v Banskej Bystrici.