Kontakty

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

Administratívna budova

Stredoslovenské múzeum
Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica

Firemné údaje

IČO: 35984953
DIČ: 2021427133

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000395956/8180
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0039 5956
BIC CODE: SPSRSKBA

Sekretariát

ssm@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Press

Mgr. Dana Kurtíková

kurtikova@ssmuzeum.sk
+421 911 055 330

Thurzov dom


Námestie SNP 4

974 01  Banská Bystrica  

td@ssmuzeum.sk
+421 484 125 897

Thurzov dom


Námestie SNP 4

974 01  Banská Bystrica  

td@ssmuzeum.sk
+421 484 125 897

Matejov dom


Námestie Š. Moysesa 20

974 01  Banská Bystrica  

md@ssmuzeum.sk
+421 484 125 577

Matejov dom


Námestie Š. Moysesa 20

974 01  Banská Bystrica  

md@ssmuzeum.sk
+421 484 125 577

Tihányiovský kaštieľ


Radvanská 27

974 05  Banská Bystrica  

tk@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376

Tihányiovský kaštieľ


Radvanská 27

974 05  Banská Bystrica  

tk@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376

Zamestnanci Stredoslovenkého múzea

Úsek riaditeľa

PhDr. Marcel Pecník
riaditeľ
ssm@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Mgr. Vladimíra Luptáková
vedecká tajomníčka
luptakova@ssmuzeum.sk
+421 940 511 496

 

Jana Rusková
asistentka
ruskova@ssmuzeum.sk
+421 904 511 559

Oddelenie kurátorov

RNDr. Jaroslava Bobáková
vedúca oddelenia / botanička
bobakova@ssmuzeum.sk
+421 940 511 539

Mgr. Marta Ďuricová, PhD.
archeologička
duricova@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Ing. Renáta Kapustová
zoologička – bezstavovce
kapustova@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376

PhDr. Filip Glocko
historik
glocko@ssmuzeum.sk
+421 412 58 96

Mgr. Jana Koltonová
etnologička
koltonova@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Mgr. Lenka Hrašková
zoologička – stavovce
hraskova@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376

Mgr. Peter Račko, PhD.
numizmatik
racko@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Mgr. et Mgr. Juraj Žembera, PhD.
historik umenia
zembera@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

 

Mgr. Lucia Hrčková, PhD.
paleontologička
hrckova@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376

Oddelenie odbornej správy zbierkových predmetov

RNDr. Elena Martincová
zástupca riaditeľa / vedúca oddelenia / dokumentátorka
emartincova@ssmuzeum.sk
+421 917 898 767

Mgr. art. Miloš Packo
reštaurátor
packo@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

 

Eva Dusková
dokumentátorka
duskova@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376

Mgr. Miloš Bačík, PhD.
dokumentátor, knihovník
bacik@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376

Mgr. Mária Loydlová
konzervátorka
loydlova@ssmuzeum.sk
+421 484 103 896

Mgr. Jakub Masarik
kustód
masarik@ssmuzeum.sk
+421 484 125 577

Dominika Dubská
konzervátorka
dubska@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Prezentačné oddelenie

Mgr. Ivana Žačoková
vedúca oddelenia/ manažérka vzdelávania/ lektorka
zacokova@ssmuzeum.sk
+421 915 788 146

Mgr. Dana Kurtíková
PR manažérka, lektorka
kurtikova@ssmuzeum.sk
+421 911 055 330

Jaroslava Dobrotová
múzejná pedagogička, lektorka
dobrotova@ssmuzeum.sk
+421 917 898 768

Mgr. Viera Bubelková
pokladníčka, lektorka
bubelkova@ssmuzeum.sk
+421 484 125 897

Mária Sotáková
pokladníčka, lektorka
sotakova@ssmuzeum.sk
+421 484 125 577

Eva Smoleková
grafik, lektor
smolekova@ssmuzeum.sk
+421 903 480 265

Mgr. Kristína Chromeková
manažérka kultúry, lektorka
chromekova@ssmuzeum.sk
+421 940 511 547

Mgr. Ján Beňo, PhD.
múzejný pedagóg, lektor
beno@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376

Mgr. Anna Nociarová
múzejná pedagogička, lektorka
nociarova@ssmuzeum.sk
+421 484 125 897

Bc. Marián Hrinko
výtvarník, lektor 
hrinko@ssmuzeum.sk
+421 484 125 897

Mgr. Andrea Dianišková
múzejný pedagóg, lektor
dianiskova@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376

Prevádzkové oddelenie

Ing. Paulína Kubiňáková
vedúca oddelenia / ekonómka
kubinakova@ssmuzeum.sk
+421 917 527 214

Mgr. art. Katarína Borošová
projektová manažérka
borosova@ssmuzeum.sk
+421 918 337 254

Eva Donovalová
účtovníčka
donovalova@ssmuzeum.sk
uctovnik@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Janka Sihelská
mzdová účtovníčka
ekonom@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Boris Vigaš
správca budov
vigas@ssmuzeum.sk
+421 911 055 329

Ing. Milan Prcúch
vodič, údržbár
prcuch@ssmuzeum.sk
+421 948 047 125

Iveta Mazúchová
upratovačka
+421 484 125 897

Katarína Kožáková
upratovačka
+421 484 125 896

Jana Kožáková
upratovačka
+421 484 103 376