História a súčasnosť múzea

Predstavíme vám históriu Stredoslovenského múzea, ktoré patrí medzi najstaršie muzeálne inštitúcie na Slovensku.

Založené bolo v roku 1889 ako mestské múzeum na návrh Dr. Štefana Holescha z 12. júla.

História Stredoslovenského múzea sa začala písať už v roku 1889, kedy mestská rada Banskej Bystrice, na návrh Dr. Štefana Holescha, 12. júla 1889 odsúhlasila vznik Mestského múzea. Na základe tohto rozhodnutia boli v úradných miestnostiach mesta sprístupnené verejnosti historické predmety z mestského archívu.

V roku 1907 sa v meste začalo s obnovou Matejovho domu v hradnom areáli, ktorý sa mal stať reprezentatívnou budovou mesta určenou pre Mestské múzeum.

17. októbra 1909  bola v Matejovom dome slávnostne otvorená prvá mestská múzejná expozícia inštalovaná pod odborným vedením Kornela Divalda, vtedajšieho zmocnenca Hlavného inšpektorátu pre múzeá a knižnice v Uhorsku.

Expozícia bola umiestnená na štyroch poschodiach: na prvom mineralogická a etnografická zbierka, na druhom historická a kultúrno-priemyselná zbierka, na treťom kultúrno-historická a numizmatická zbierka a na štvrtom pamiatky z cirkevného života.  Múzeum do roku 1909 vlastnilo okolo 2500 rôznych zbierkových predmetov a okrem toho zbierky mineralogické a numizmatické. S počiatkami múzea sa spájajú mená významných osobností banskobystrického kultúrneho života, akými boli Jozef Schweng, Dr. Štefan Holesch, Dr. Samuel Bothár, prof. Emil Jurkovich a Karol Kiszely.

Rozvoj múzea pokračoval aj po druhej svetovej vojne. V roku 1958 bola expozícia vtedy už Krajského múzea otvorená v zrekonštruovanej budove Thurzovho domu. V Matejovom dome bol zriadený depozitár múzea. V roku 1970 sa zmenil názov múzea z Vlastivedného na Stredoslovenské múzeum. V roku 1973 bola Stredoslovenskému múzeu pridelená budova Tihányiovského kaštieľa v Kráľovej, v ktorej bola v roku 1989 pri príležitosti osláv storočnice múzea otvorená prírodovedná expozícia.

V súčasnosti je Stredoslovenské múzeum regionálnou inštitúciou s komplexnou dokumentáciou vývoja spoločnosti a prírody stredného Slovenska. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spravuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva.  Neodmysliteľnou súčasťou poslania múzea je prezentačná a výchovno-vzdelávacia činnosť (tvorba výstav, usporadúvanie vzdelávacích podujatí, prednášok a seminárov) venovaná širokej odbornej i laickej verejnosti so zvláštnym zreteľom na školopovinnú mládež.