Tihányiovský kaštieľ

Renesančná budova z prvej polovice 17. storočia sa v priebehu rokov zmenila na kaštieľ, v ktorom od roku 1989 sídli prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea s expozíciou Príroda stredného Slovenska.

Tihányiovský kaštieľ v Radvani prešiel v priebehu rokov niekoľkými prestavbami. Pôvodne to bola prízemná renesančná budova z prvej polovice 17. storočia, ktorej zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. V roku 1819 objekt dostal klasicistickú podobu. Ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do dnešného neorenesančného výrazu. Ešte v tridsiatych rokoch 20. storočia sa na území Kráľovej a Radvane (dnes časti Banskej Bystrice) nachádzali štyri kaštiele, z ktorých sa dodnes zachovali tri. Obe mestské časti majú veľmi dlhú históriu. Radvaň sa spomína už v roku 1280 ako Roduan. Kráľova sa v roku 1264 nazývala Villa reginalis Queral.

Najstarším spomedzi štyroch kaštieľov bol Soví hrad z 15. storočia (stával neďaleko dnešného Tesca), ktorý zbúrali krátko pred druhou svetovou vojnou. Traduje sa, že patril Matejovi Korvínovi. Druhý kaštieľ, Radvanský, bol centrom Radvane a sídlom rodiny Radvanských a vznikol začiatkom 16. storočia. V druhej polovici 20. storočia v ňom sídlil Štátny okresný archív, dnes nie je využitý a čaká na nového majiteľa. V Radvani ešte stojí aj tzv. Bárczyovský kaštieľ z roku 1651 postavený na gotických základoch. Tak ako Radvanský, dnes nie je využitý a jeho stav je, žiaľ, kritický. Od roku 1989 sídli v pamiatkovo chránenej budove Tihányiovského kaštieľa v Radvani prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea. Návštevníci v ňom môžu navštíviť stálu expozíciu Príroda stredného Slovenska a rôzne prírodovedné výstavy.