Tranzithistory

Východiskom myšlienky stálej expozície Tranzithistory  je medené mesto Banská Bystrica a s ním spätá história banskobystrického kraja.Na dvoch podlažiach nájdete viac ako 2000 vystavených predmetov zo všetkých zbierkových fondov.

Nová expozícia Tranzithistory je v určitom zmysle reminiscenciou a moderným návratom  k historicky prvej spoločenskovednej expozícii História stredného Slovenska vtedajšieho Krajského múzea v Banskej Bystrici z roku 1958, vďaka ktorej bol  bombou poškodený Thurzov dom uchránený od asanácie. Tú prvú expozíciu si v jej rozličných premenách dobre pamätajú celé generácie jej bývalých návštevníkov. Tá aktuálna, ktorú múzeum pripravilo s víziou pre ďalšie generácie je realizovaná s využitím najnovších možností v spektre dostupných inštalačných, zvukových, vizuálnych, kreatívnych i multimediálnych technológií aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

Autormi scenára novej stálej expozície sú odborní historici – kurátori zbierok Stredoslovenského múzea. Nová stála expozícia s názvom Tranzithistory umiestnená v unikátnych priestoroch Thurzovho domu vizuálne príťažlivou formou, vďaka realizovanému architektonickému návrhu, prevedie návštevníka históriou v jej originálnej a inovatívnej podobe.  Viac ako 2.000 zbierkových predmetov, dobových dokumentov, interaktívnych hračiek a moderných vizuálnych prvkov sa stane súčasťou cesty – tranzitu histórie. Vystavené artefakty z fondov a depozitárov predstavujú minulosť  aj súčasnosť mesta, regiónu a Banskobystrického kraja. Mesta, ktoré sa stalo strediskom banskej činnosti a obchodu s meďou. Mesta, ktorého meno presiahlo hranice dnešného kraja, Slovenska ale i Európy.

Jedinečný priestor pre všetkých

Vzniknutý jedinečný priestor, ponúka možnosť spoznávať históriu trochu inak, ako je bežným zvykom. Je vhodný tak pre odborné publikum ako aj pre širokú návštevnícku verejnosť. Expozícia vytvára prostredie bohaté a inšpiratívne na podnety pre základné a stredné školy – v ktorom môže prebiehať výučba histórie, regionálnych dejín, geografie, či formou prednášok osloviť aj väčšie publikum.

Navštívte vaše múzeum