Mláďatá

VÝSTAVA

28.03. 2024 - 16.06.2024

TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ

Schopnosť rozmnožovania a inštinkt zachovania rodu sú jedným zo základných životných prejavov organizmov, ktorý zabezpečuje prežitie živočíšneho druhu na Zemi.

Z evolučného a biologického hľadiska platí, že dokým jedinec nezanechá tomuto svetu svoju jedinečnú genetickú informáciu v podobe vlastného úspešného potomstva, akoby ani nikdy neexistoval.

Výstava “Mláďatá“ predstaví v Tihányiovskom kaštieli od 28.03.2024 na príklade niekoľkých živočíchov rôzne typy rodičovských stratégií využívaných pri starostlivosti o potomstvo.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sprístupní v Tihányiovskom kaštieli od 28.marca 2024 zoologickú výstavu “Mláďatá“. Tá je zameraná na príklady starostlivosti o potomstvo u vybraných druhov a systematických skupín živočíchov.

Rodičovské stratégie živočíchov sú veľmi rôznorodé. Veľké rozdiely panujú aj v intenzite či celkovej dĺžke ich rodičovskej starostlivosti o novú generáciu. Niektoré živočíchy ako bociany alebo netopiere sa o svoje potomstvo starajú obzvlášť zodpovedne. Na druhej strane u iných druhov najmä hmyzu pozorujeme iba minimálnu alebo nulovú rodičovskú investíciu do vlastných génov“, oboznamuje Lenka Hrašková, kurátorka výstavy.

Potreba zachovať svoje gény je hlboko zakódovaná vo všetkých živých organizmoch a len čo živočích po prekonaní neraz strastiplnej cesty vlastného detstva, rastu, učenia a dospievania konečne dosiahne vytúženú pohlavnú zrelosť, jeho najvyššou prioritou sa okamžite stáva získať vlastné teritórium a odovzdať svoje gény ďalej, čiže – stať sa rodičom.

Návštevníci sa na výstave dozvedia, ako prebieha odchov mláďat u jednotlivých skupín živočíchov, ktorí zvierací rodičia patria k tým najvzornejším, ale aj o tom, že rôzne peripetie, ktoré musia zvieracie mláďatá na ceste k dospelosti prekonať, sú neraz podobné tým našim“, dopĺňa Lenka Hrašková.

Výstava je doplnená veľkým množstvom trojrozmerných predmetov zo zbierkových fondov Stredoslovenského múzea, predovšetkým atraktívnymi preparátmi živočíchov, rôznych vtáčích hniezd a vajec, pričom mnohé predmety budú pri tejto príležitosti vystavené vôbec po prvý raz. Detskí návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si svoj postreh, vedomosti a zručnosti pri niekoľkých interaktívnych hrách, oddýchnuť si v kútiku s plyšákmi, či pohladkať niekoľko živých zvieratiek.

Malí zvedavci sa dozvedia aj to, ako sa žubrienka deň za dňom premieňa na dospelú žabku? Prečo z malej srnky nikdy nevyrastie jeleň? Čo sa deje vo vnútri motýlej kukly, aby sa tučná húsenica premenila na krásneho motýľa? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie zvedavé otázky o mláďatách sa dozviete na našej novej výstave v Tihányiovskom kaštieli v Radvani od 28. marca do 16. júna“, uzatvára Dana Kurtíková, PR manažérka Stredoslovenského múzea.

Navštívte vaše múzeum